Wydawnictwo Jubileuszowe

Z okazji Jubileuszu 70-lecia Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wydana została książka zawierająca podsumowanie najważniejszych wydarzeń z jego historii, a także szersze informacje dotyczące kilku ostatnich lat działalności wraz z - tradycyjnym w tego typu wydawnictwach - spisem absolwentów.
obrazek


Słowo wstępne JM Rektora

Szanowni Państwo,

w roku 1947 rozpoczęła działalność Szkoła Inżynierska w Szczecinie z trzema wydziałami, wśród  których  był  Wydział  Elektryczny.  Przez  kolejne  lata  Uczelnia  powiększała  się i zmieniała swoje oblicze. Od tamtych pamiętnych chwil minęło już 70 lat, a Wydział Elektryczny mimo upływu czasu i wielu zmianom jakie następowały, jest wierny swojej nazwie i tradycjom akademickim. Wydział Elektryczny w Roku Jubileuszowym 70-lecia swojego istnienia jest nowoczesną i bardzo silną jednostką naukowo-dydaktyczną Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w  Szczecinie.  Świadczy  o  tym  jego  potencjał  naukowy  i  kadrowy,  oceniony  bardzo  wysoką kategorią A  przyznaną  przez  Komitet  Ewaluacji Jednostek  Naukowych,  świetnie  wyposażone laboratoria  oraz  atrakcyjna  oferta  dydaktyczna  poddawana  ciągłej  weryfikacji  kandydatów i  studentów. Wydział  Elektryczny,  niezmiennie  od  lat  nowocześnie  zarządzany, wdrożył wiele rozwiązań informatycznych i organizacyjnych, które zostały zaadaptowane w skali całej Uczelni. Swoją pozycję – w przeszłości i obecnie – zawdzięcza całej swojej społeczności: pracownikom i studentom. Bo zawsze miał szczęście do ludzi z pasją i wizją. W maju 2017 roku, najpiękniejszym, najbardziej zielonym i kolorowym z miesięcy w roku, Wydział zaprasza na swoje 70. urodziny. Z radością przyjąłem zaproszenie do udziału w tym Jubileuszu, tym bardziej, że wpisuje się on w obchody 70-lecia tradycji akademickich naszej Uczelni. Z  okazji  tego  pięknego  Jubileuszu  Władzom  Wydziału,  Jego  pracownikom,  absolwentom, studentom oraz doktorantom gratuluję dotychczasowych osiągnięć, życząc zdrowia i wszelkiej pomyślności oraz dalszych sukcesów i awansów.dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw.Słowo wstępne Dziekana

Szanowni Państwo,
prąd  na  Wydziale  Elektrycznym  w  Szczecinie  płynie  już  od  siedemdziesięciu  lat... 

Niewątpliwie  jest  on  prądem  zmiennym,  gdyż  przez  70  lat  swego  istnienia  Wydział Elektryczny  ulegał  znacznym  przeobrażeniom  –  od  „prądów  silnych”  i  „prądów  słabych” do współczesnych zagadnień obejmujących elektrotechnikę, poprzez elektronikę i telekomunikację po automatykę i robotykę oraz teleinformatykę. Zmieniały się budynki i zasilane tym prądem coraz  nowocześniejsze  laboratoria,  uwarunkowania,  sposób  prowadzenia  badań  naukowych, metody i techniki kształcenia, a także organizacja Wydziału oraz całej Uczelni. W tak długiej historii Wydziału nieuniknione były także „prądy wirowe” – po wielu latach znów na Wydziale Elektrycznym prowadzimy studia I oraz II stopnia, wróciliśmy również do struktury katedralnej.Niezmienne,  poza  nazwą  Wydziału,  pozostaje  to,  iż  jego  siłą  są  Ludzie  z  nim  związani  i z niego się wywodzący, także ci „zasilający” otoczenie biznesowe i przemysłowe. Ludzie, dzięki którym z dumą i satysfakcją można dziś świętować Jubileusz 70-lecia działalności Wydziału. Pełniąc zaszczytną i odpowiedzialną zarazem funkcję Dziekana, pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do osiągnięcia przez Wydział dzisiejszej pozycji.Stoimy  dziś w  obliczu  planowanych  znacznych  zmian w  sferze  nauki  i  szkolnictwa wyższego, do których Wydział jest jednak dobrze przygotowany. Czas pokaże, czy Wydział będzie „płynął z prądem” przez kolejne lata, jednak można z całą pewnością stwierdzić, iż nadal będzie to prąd zmienny.dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. nadzw.